top of page
IMEX TRADE - your trusted partner in agricultural business

Logistické služby 
IMEX
Trade

Přeprava nebezpečných věcí ADR

Popis

Nejobtížnější a nejzodpovědnější je přeprava nebezpečného zboží. Tento proces vyžaduje nejen svědomitou přípravu a speciální přepravu, ale také odborný personál, který dobře zná specifika nebezpečné přepravy.

V čem spočívá nebezpečí? Přeprava a skladování ADR může způsobit požár, poškození lidského zdraví a životního prostředí a může také poškodit vozidla.

Společnost Imextrade má všechny potřebné licence, povolení a certifikáty pro přepravu nebezpečného zboží (včetně výbušného a vysoce toxického). Přepravujeme následující druhy zboží:

- hořlavé látky

- látky, které jsou infekčně nebezpečnými plyny;

- oxidační látky ADR;

- toxické látky;

- radioaktivní látky.

Máme vše pro šetrné a bezpečné doručení nákladu ADR: speciální obaly, kontejnery, cisterny, požadované teplotní podmínky a další podmínky pro kvalitní přepravu.

Při přepravě nebezpečného zboží ADR zajišťujeme:

- dodávku na klíč;

- plánování logistických schémat;

- sledování nákladu v kterémkoli bodě na trase;

- poradenství a pojištění.

Doručujeme po následujících trasách:

V rámci Evropské unie provádíme přepravu nákladu po trasách: doručení z evropských, pobaltských zemí, z Irska a Anglie do zemí SNS.

Společnost "Imextrade" kvalifikovaně koordinuje celý proces přepravy nebezpečného zboží, a proto vždy doručujeme zboží přesně v termínu stanoveném klientem.


bottom of page